Títol / Título / Titre :

Das Ende des Tourimus

Direcció / Dirección / Réalisation :

Sergio Monje

Bio filmografia / Biofilmografía/ Biofilmographie :

Sergio Monje (Palma de Mallorca, 1994) és artista visual i investigador. Ha desenvolupat projectes d’art contemporani en centres com Azkuna Zentroa, Etopia Centre d’Art i Tecnologia, Casal Solleric, Sala d’Art Jove, MNAC o HISK. Das Ende des Tourismus és la seva primera incursió com a cineasta.

///

Sergio Monje (Palma de Mallorca, 1994) es artista visual e investigador. Ha desarrollado proyectos de arte contemporáneo en centros como Azkuna Zentroa, Etopia Centro de Arte y Tecnología, Casal Solleric, Sala d’Art Jove, MNAC, o HISK. Das Ende des Tourismus es su primera incursión como cineasta.

///

Sergio Monje (Palma de Majorque, 1994) est un artiste visuel et un chercheur. Il a développé des projets d’art contemporain dans des centres comme Azkuna Zentroa, Etopia Centre d’Art et Technologie, Casal Solleric, Sala d’Art Jove, MNAC o HISK. Das Ende des Tourismus est sa première incursion dans le cinéma. 

 
Fitxa tècnica provisional / Ficha técnica provisional / Fiche technique provisionnelle :

Durada estimada / Duración estimada / Durée approximative :
60 min

País / País / Pays :
España / Espagne

Inici de la producció / Inicio de la producción / Début de la production :
2019

Data aproximada finalització / Fecha aproximada finalización / Date approximative fin :
2023

Gènere / Género / Genre :
Documental experimental / Documentaire expérimental

Logline :

Un documental especulatiu sobre el final de l’economia turística i una illa abandonada.

///

Un documental especulativo sobre el final de la economía turística y una isla abandonada.

///

Un documentaire spéculatif sur la fin de l’économie touristique et une île abandonnée.

Estat actual del projecte / Estado actual del proyecto / État actuel du projet :

En aquest moment el projecte duu un temps una mica parat, degut a la precarietat, la falta de temps i el lent desenvolupament. Hi ha molt de material produït (falta molt poc per filmar), així que ens trobem en la etapa de postproducció i de preparar un rough cut.

///

Ahora mismo el proyecto lleva un tiempo paralizado, debido a la precariedad, la falta de tiempo, y el lento desarrollo. Hay mucho material producido (queda muy poco por filmar), así que la etapa en que nos encontramos es la de post-producción y de preparar un rough cut.

///

Le projet est un peu arrêté depuis un moment, à cause de la précarité, le manque de temps et la lenteur du développement. Il y a beaucoup de matériel déjà produit (il ne manque que très peu pour tourner), nous sommes donc à l’étape de postproduction et de préparation d’un rough cut. 

 

Foto del proyecto Das Ende des tourismus de Sergio Monje
Foto del proyecto Das Ende des tourismus de Sergio Monje
Pel·lícules anteriors i festivals / Películas anteriores y festivales / Films précédents et festivals :

Amb aquest projecte hem estat seleccionats al Mentoring Projects de l’Alternativa 2020. Al ser el meu primer projecte de cinema, no he estat en altres festivals anteriorment. Es poden veure alguns dels meus projectes artístics en aquest enllaç : www.sergiomonje.com

///

Con este proyecto estuvimos en el Mentoring Projects de L’Alternativa 2020. Al ser mi primer proyecto de cine, no he pasado por festivales con anterioridad. Se pueden ver algunos de mis trabajos artísticos previos en este enlace: www.sergiomonje.com

///

Ce projet a été sélectionné au Mentoring Projects du festival L’Alternativa 2020. Il s’agit de mon premier projet cinéma, je n’ai pas participé à d’autres festivals. On peut voir mes projets artistiques réalisés précédemment sur ce site : www.sergiomonje.com