Contact

Contacte / Contacto

traficcinema@gmail.com

TRAFIC está organitzat pel Festival Cinespaña, el Festival REC de Tarragona i la estructura Numéro 7.

TRAFIC es organizado por Festival Cinespaña, el Festival REC de Tarragona y la estructura Numéro 7.

TRAFIC est organisé par le Festival Cinespaña, le Festival REC de Tarragona et la société Numéro 7

Logo cinespaña
Festival Cinespaña - Toulouse

El festival Cinespaña de Toulouse presenta cada any més d’un centenar de pel·lícules espanyoles, repartides entre les seccions competitives (ficció, nous cineastes, documental), els cicles temàtics i les retrospectives. Present en més de 50 sales de la regió Occitània, Cinespaña organitza a més activitats paral·leles com taules redones, presentacions literàries, activitats pedagògiques, exposicions i reunions professionals. En 2022, Cinespaña celebrarà la seva 27 edició del 6 al 16 de octubre en Toulouse i fins el 31 d’octubre en la regió Occitània. 

En 2018 es crea Cinespañalab, una plataforma professional que neix per oferir un espai d’intercanvi entre cineastes francesos i espanyols i aportar informacions sobre les ajudes al audiovisual dels dos països.  Aquesta iniciativa és una extensió de la tasca de promoció del nou talent espanyol, i pretén connectar professionals del cinema d’ambdós costats dels Pirineus, donar suport a projectes de qualitat i promoure la cooperació cultural entre els dos països. A cada edició de Cinespañalab s’han seleccionat 6 projectes en desenvolupament per presentar-los a professionals del cinema francès (productors, programadors, especialistes) amb l’objectiu de rebre un feedback constructiu i crear aliances. 

///

El festival Cinespaña de Toulouse presenta cada año más de un centenar de películas españolas, repartidas entre las secciones competitivas (ficción, nuevos cineastas, documental), ciclos temáticos y retrospectivas. Presente en más de 50 salas de la región Occitania, Cinespaña organiza además actividades paralelas como mesas redondas, presentaciones literarias, actividades pedagógicas, exposiciones y reuniones profesionales. En 2022, Cinespaña celebrará su 27a edición del 6 al 16 de octubre y hasta el 31 de octubre en la región Occitania. 

En 2018 crea Cinespañalab, una plataforma profesional que nace para ofrecer un espacio de intercambio entre cineastas franceses y españoles y aportar informaciones sobre las ayudas al audiovisual de los dos países. Esta iniciativa es una extensión de la labor de promoción del nuevo talento español, pretende apoyar proyectos de calidad  y promover la cooperación cultural entre ambos países. En cada edición de Cinespañalab se han seleccionado 6 proyectos en desarrollo que han sido presentados a profesionales del cine francés (productores, programadores, especialistas) con el objetivo de recibir un feedback constructivo y crear alianzas. 

///

Le festival Cinespaña de Toulouse présente chaque année plus d’une centaine de films espagnols, répartis entre les sections compétitives (fiction, nouveaux cinéastes, documentaires), les cycles thématiques et les rétrospectives. Présent dans plus de 50 salles de la région Occitanie, Cinespaña organise aussi des activités parallèles comme des tables rondes, rencontres littéraires, activités pédagogiques, expositions et rencontres professionnelles. 

En 2018 créent Cinespañalab, une plateforme professionnelle qui est née pour répondre à une demande habituelle des cinéastes espagnols, désireux de connaitre le fonctionnement du système audiovisuel français. Cette initiative est un prolongement du travail de promotion des nouveaux talents espagnols, et a pour but la mise en relation des professionnels du cinéma des deux côtés des Pyrénées, l’accompagnement de projets de qualité et de promouvoir la coopération culturelle et économique entre les deux pays. A chaque édition de Cinespañalab, 6 projets en développement sont sélectionnés pour être présentés à des professionnels du cinéma français (producteurs, programmateurs, spécialistes) dans le but d’offrir un feedback constructif aux porteurs de projets et créer des alliances.

Festival REC - Tarragona

El REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona és un esdeveniment audiovisual centrat en el foment, la divulgació i recolzament als nous autors i noves formes de l’audiovisual, que el 2022 arriba a les vint-i-dosena edició basat en la seva aposta principal Opera Prima, competició oficial i característica de gairebé totes les obres presentades al festival.

Organitzat per PLAY Acció Cultural, una entitat cultural sense ànim de lucre, el REC té una clara missió centrada en la promoció dels nous talents, la divulgació de les diverses formes de l’audiovisual i la participació en el desenvolupament del sector, consolidant-se com un punt de trobada per a creadors, públic i professionals a través de les seves diverses iniciatives. Entre elles, destaca, des del 2014, el « Primer Test », un work in progress per a cinema emergent que s’ha acabat consolidant en les activitats d’indústria de referència RECLab.

///

El REC Festival Internacional de Cine de Tarragona es un acontecimiento audiovisual centrado en el fomento, la divulgación y el apoyo a los nuevos autores y nuevas formas del audiovisual, que el 2022 llega a su vigésimo segunda edición basado en su apuesta principal Opera Prima, competición oficial y característica de casi todas las obras presentadas en el festival.

Organizado por PLAY Acció Cultural, una entidad cultural sin ánimo de lucro, el REC tiene una clara misión centrada en la promoción de los nuevos talentos, la divulgación de las varias formas del audiovisual y la participación en el desarrollo del sector, consolidándose como un punto de encuentro para creadores, público y profesionales a través de sus diversas iniciativas. Entre ellas, destaca, desde el 2014, « Primer Test », un work in progress para cine emergente que se ha acabado consolidando en las actividades de industria de referencia RECLab.

///

Le REC Tarragona International Film Festival est un événement audiovisuel axé sur la promotion, la diffusion et le soutien de nouveaux auteurs et de nouvelles formes d’audiovisuel. En 2022 a célébré sa vingt-deuxième édition en renforçant son soutien aux premières œuvres avec la section Opera Prima.

Organisé par PLAY Acció Cultural, une entité culturelle à but non lucratif, le REC a une mission axée sur la promotion de nouveaux talents, la diffusion des différentes formes d’audiovisuel et la participation au développement du secteur, se consolidant comme un point de rencontre pour les créateurs, le public et les professionnels à travers ses différentes initiatives. Parmi eux nous soulignons le “Primer Test”, work in progres crée en 2014 destiné au cinéma émergent et qui est définitivement installé comme une des activités de référence crées au sein de RECLab.

Logo structure Numéro 7 d'Eva Morsch Kihn
Numéro 7

Fundada l’any 2016 per Eva Morsch Kihn, Numéro 7 és una entitat multitasca que opera en el sector del cinema internacional. Numéro 7 dóna suport als mercats cinematogràfics, organitzacions i festivals en la prospecció i selecció de projectes, work in progress i pel·lícules. L’estructura aporta la seva experiència per assessorar institucions, organitzacions i festivals i crear mercats, residències i formacions. Numéro 7 també treballa per posar en contacte creadors de projectes i potencials socis internacionals i participa en el VeniceProduction Bridge, el Marché du Film de Cannes, Ventana Sur i el cinema Cratère de Toulouse entre d’altres. 

///

Fundada en el año 2016 por Eva Morsch Kihn, Numéro 7 es una entidad multitarea que opera en el sector del cine internacional. Numéro 7 acompaña mercados cinematográficos, organizaciones y festivales en la prospección y selección de proyectos, work in progress y películas. La estructura aporta su experiencia para asesorar a instituciones, organizaciones y festivales y crear mercados, residencias y formaciones. Numéro 7 también trabaja para poner en contacto a creadores de proyectos y potenciales socios internacionales y participa en el VeniceProduction Bridge, Marché du Film de Cannes, Ventana Sur y el cine Cratère de Toulouse entre otros. 

///

Fondée en 2016 par Eva Morsch Kihn, NUMÉRO 7 est une entité multi-tâches qui intervient dans le secteur du cinéma d’auteur international. Numéro 7 accompagne les marchés de cinéma, les organisations et festivales à la prospection et sélection de projets, work in progress et films. La structure met à disposition son expertise pour conseiller les institutions, organisations et festivals et mettre en place des marchés, résidences et formations. Numéro 7 travaille également pour la mise en contact de créateurs de projets et potentiels partenaires internationaux. Elle participe pour les plateformes Venice Production Bridge, Le Marché du Film de Cannes, Ventana Sur et le Cinéma le Cratère entre autres.