Agenda

Mardi 28 juin

9h - 9h30

Benvinguda als participants // Bienvenida a los participantes // Bienvenue aux participants

9h30 - 16h

Presentació dels projectes participants // Presentación de los proyectos participantes // Présentation des projets des participants

Actividad reservada a los proyectos seleccionados // Activité réservée aux porteurs de projet

16h - 18h

MASTERCLASS CHEMA GARCÍA IBARRA 
Com treballar amb actors no professionals? L’experiència de Espiritu sagrado. // Cómo trabajar con actores no profesionales? La experiencia de Espíritu sagrado. // Comment travailler avec des acteurs non professionnels ? L’expérience d’Esprit sacré.

Actividad reservada a los proyectos seleccionados // Activité réservée aux porteurs de projet

20h30 - CINÉMA ABC TOULOUSE

« TRAFIC À LA SALLE D’À CÔTÉ »

4 curtmetratges del cineastes occitans seleccionats en TRAFIC

Projecció de curtmetratges de Lucie Anton, Frédéric Bernard, Jordi Perino i Clara Petazzoni, cineastes seleccionats en aquesta primera edició de TRAFIC. Una sessió sobre el procés de creació amb aquests autors, que evocaran també el seu camí per realitzar el seu primer llargmetratge de ficció. 

4 cortometrajes de los cineastes occitanos seleccionados en TRAFIC

Proyección de cortometrajes de Lucie Anton, Frédéric Bernard, Jordi Perino y Clara Petazzoni, cineastas seleccionados en esta primera edición de TRAFIC. Una velada sobre el proceso de creación de estos autores, que evocaran también el recorrido para realizar su primer largometraje de ficción. 

4 court-métrages des cinéastes occitans sélectionnés à TRAFIC

Projection de courts-métrages de Lucie Anton, Frédéric Bernard, Jordi Perino et Clara Petazzoni, cinéastes sélectionnés à TRAFIC. Une soirée autour de la jeune création avec ces réalisateurs, qui évoqueront aussi leur parcours pour faire leur premier long-métrage de fiction. 

En partenariat avec / En colaboracion con La Salle d’a côté et Occitanie Films

> Actividad abierta al publico // Activité ouverte au public – PLUS D’INFORMATIONS

Mercredi 29 juin

9h - 9h30

Benvinguda als participants // Bienvenida a los participantes // Bienvenue aux participants

9h30 - 12h

CONFÉRENCE
Creació, com escapar del teu projecte // Creación, cómo escapar de tu proyecto // Création, sans cesse échapper à son projet
A cargo de Taïcyr Fadel, dramaturg i col·laborador artístic // Par Taïcyr Fadel, dramaturge et collaborateur artistique

Actividad reservada a los proyectos seleccionados // Activité réservée aux porteurs de projet

14h30 - 18h

ONE TO ONE
Para solicitar una cita, escriba traficcinema@gmail.com

Jeudi 30 juin

10h30 - 12h30

BRAINSTORMING 

Com les sales de cinema poden acompanyar els cineastes de l’Euroregio i vice-versa ? // De qué manera las salas de cine pueden acompañar a los cineastas de la Euroregion y viceversa ? // Comment les salles de cinéma peuvent-elle accompagner les cinéastes de l’Eurorégion et vice-versa ?

Javier Pachón (Cineciutat), Marie Vidal (L’Estive de Foix), Laura Ortuso (Parvis de Tarbes) Toni Espinosa (Cinemes Girona), Pablo Sancho (Cinema Kubrik de Vilafranca).

Actividad reservada a los proyectos seleccionados // Activité réservée aux porteurs de projet

14h - 14h10

Presentació de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània // Presentación de la Eurorregión Pireneos-Mediterránea // Prise de parolede l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
Flora Baquelaine, Tècnic de projectes de Cultura i Turisme / Chargée de projets de Culture et Tourisme

EN FRANCÉS Y ESPAÑOL

14h10 - 14h50

Presentació ecosistema audiovisual d’Occitània // Presentación ecosistema audiovisual de Occitania // Présentation écosystème audiovisuel d’Occitanie
Géraldine Durand-Dosdat, Elsa Joulin d’Occitanie Films ; Candice Soubeyrand de la Région Occitanie

EN ESPAÑOL

> Actividad abierta al publico // Activité ouverte au public – INSCRIPCIÓN A LOS ENCUENTROS EN LÍNEA

14h50 - 15h30

Presentació ecosistema audiovisual de Catalunya // Presentación ecosistema audiovisual de Cataluña // Présentation écosystème audiovisuel de Catalogne
Joan Ruiz García de Catalan Films; Carlota Guerrero de Cataluña Film Comission

EN FRANCÉS

> Actividad abierta al publico // Activité ouverte au public – INSCRIPCIÓN A LOS ENCUENTROS EN LÍNEA

15h30 - 16h10

Presentació ecosistema audiovisual Illes Balears // Presentación ecosistema audiovisual de las Islas Baleares // Présentation écosystème audiovisuel des Iles Baléares
Pedro Barbadillo de Mallorca Film Comission

EN FRANCÉS

> Actividad abierta al publico // Activité ouverte au public – INSCRIPCIÓN A LOS ENCUENTROS EN LÍNEA

16h15

Conclusions i comiat // Conclusiones y cierre // Conclusions et remerciements

EN FRANCÉS Y ESPAÑOL

Cartel TRAFIC 2022