Títol / Título / Titre :

Alan entre deux dimanches

Direcció / Dirección / Réalisation :

Clara Petazzoni

Bio filmografia / Biofilmografía/ Biofilmographie :

Clara estudia Art Dramàtic. Dirigeix Salut Cyril i desprès Fertile (Replica Films). Al 2022, en el marc d’una residència a Occitània roda Amours sourdes, i gràcies a una beca del FRAC OM, realitza un documental sobre el pintor Carmelo Zagari. 

///

Clara estudia Arte Dramático. Realiza Salut Cyril y después Fertile (Replica Films). En 2022, en el marco de una residencia en Occitania rueda Amours sourdes y gracias a una beca del FRAC OM, realiza un documental sobre el pintor Carmelo Zagari. 

///

Clara se forme à l’Art Dramatique. Elle réalise Salut Cyril, puis Fertile (Replica Films). En 2022, dans le cadre d’une résidence en Occitanie, elle tourne Amours sourdes, et lauréate d’une bourse du FRAC OM, elle réalise un documentaire sur le peintre Carmelo Zagari.

Fitxa tècnica provisional / Ficha técnica provisional / Fiche technique provisionnelle :

Durada estimada / Duración estimada / Durée approximative :
90 min

Equip desitjat / Equipo deseado / Equipe souhaitée :

 • Director de fotografia / Director de fotografía /  Directeur de la photographie : Ronan Boudier 
 • Primer ajudant direcció / Primer ayudante de dirección /  Première assistante mise en scène : Meryem-Bahia Arfaoui
 • Script : Eléa Marini
 • So / Sonido / Ingénieur du son : Hugo Rossi
 • Muntatge so / Montajesonido / Montage son : Hugo Rossi
 • Mescla de so / Mezcla de sonido / Mixage : Gilles Benardeau
 • Correcció color / Corrección color / Etalonneuse : Graziella Zanoni
 • HMC : Stéphanie Ginel
 • Tècnica / Técnica / Régie : Carlos Sanchez


Partenaire :
Wipp festival (projet Lauréat pour l’édition 2021)

Gènere / Género / Genre :
Drama / Drame

Logline :

Alan, noctàmbul i fester, adora el seu fill. Però per a ell, ser pare dia rere dia seria com viure tancat en una presó. 

///

Alan, noctámbulo y fiestero, adora a su hijo. Pero para él, ser padre el día a día, sería como vivir en una prisión. 

///

Alan, noctambule, fêtard, adore son fils. Mais être un père « du quotidien », serait vivre en prison.

Estat actual del projecte / Estado actual del proyecto / État actuel du projet :

Tinc una sinopsis llarga, i tinc previst d’escriure un tractament seqüenciat en el segon trimestre de 2022. 

///

Tengo una sinopsis larga, y tengo previsto escribir un tratamiento secuenciado en el segundo trimestre de 2022.

///

J’ai un synopsis long, et je prévois de produire un séquencier dans le second semestre de 2022.

Foto del proyecto Alan entre deux dimanches de Clara Petazzoni
Foto del proyecto Alan entre deux dimanches de Clara Petazzoni
Pel·lícules anteriors i festivals / Películas anteriores y festivales / Films précédents et festivals :
 • Salut Cyril
 • Fertile